Намерете своя продуктПроизводството на Лаборатория "Лаксиферт" се основава на технологии , разработвани в продължение на 25 години.

Предлаганите торове течен гел,  са продукти последно поколение. Предназнамчени са за листно и почвено подхранване при оптимално съотношение на микро и макро елементи. Включени са компоненти, осигуряващи максимално усвояване на хранителните вещества.

Торовете могат да се използуват съвместно с РЗ препарати, като спомагат за по-пълноценното им въздействие, поради значително увеличената прилепваемост на разтворите към листната повърхност.

Специално за нуждите на цветарството са разработени продукти със специфична насоченост. В основата си те действуват като природно растежни стимуланти.